Hodnoty Ascari

houževnatost, kvalita a odpovědnost


Našimi hodnotami jsou vytrvalost, kvalita a odpovědnost. Hrdě se hlásíme k tvrzení, že našimi základními hodnotami jsou pro nás obchodní houževnatost, kvalitní nábor a odpovědnost za profesionální realizaci zakázky. Ctíme zásady etického kodexu a našim zaměstnancům zaručujeme rovné a nediskriminační zacházení. Česká společnost Ascari plně respektuje platnou legislativu České republiky v oblasti poskytování personálních služeb. Spokojený klient a motivovaný zaměstnanec jsou nejlepší vizitkou Ascari.

„Jsme pyšni na to, že jsme stabilním zaměstnavatelem a flexibilním obchodním partnerem.“

Ing. Vladimír Schee, výkonný ředitel Ascari s.r.o.