Poradna Ascari


Uzavření pracovněprávního vztahu s agenturou práce Ascari

Agentura práce uzavírá s agenturním zaměstnancem pracovněprávní vztah na dobu určitou. Délka pracovněprávního vztahu je odvislá na rozhodnutí zaměstnavatele, k němuž bude agenturní zaměstnanec dočasně přidělen k výkonu práce. Doklady nutné pro řádné uzavření pracovního poměru: osobní dotazník, který je vypsán při výběrovém řízení (odkaz na zákon 101/2000 Sb.), občanský průkaz, ...

Doklady nutné pro řádné uzavření pracovního poměru:

 • osobní dotazník, který je vypsán při výběrovém řízení (odkaz na zákon 101/2000 Sb.),
 • občanský průkaz,
 • kartička zdravotní pojišťovny,
 • bankovní spojení pro zasílání mzdy,
 • rodné listy dětí,
 • vstupní lékařská prohlídka.

Vystavíme veškeré dokumenty související s řádným uzavřením pracovněprávního vztahu.

Všeobecné pracovněprávní informace

Rozvržení pracovní doby, začátek a konec směn – určuje zaměstnavatel (dále jen uživatel), ke kterému je agenturní zaměstnanec dočasně přidělen.

Délka pracovní doby – v 1směnném provoze nesmí překročit 40 hodin týdně, ve 2směnném 38,75 hodin týdně. V 3směnném provoze 37,5 hodin týdně, případné zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy dle kolektivní smlouvy uživatele. U osob mladších 18 let nesmí překročit 8 hodin denně a délka týdenní pracovní doby nesmí v souhrnu být delší než 40 hodin bez výjimky, při nerovnoměrném rozvržení pak délka jedné směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

Přestávky v práci (na jídlo a oddech) – plně v kompetenci uživatele, ovšem nejméně v délce 30 minut, a to nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce (u mladistvých po 4,5 hodinách nepřetržité práce) – nezapočítávají se do pracovní doby – výjimku tvoří provozy, kde není přerušení po 6 hodinách možné – pak se započítává do pracovní doby. Je všeobecně možné rozdělit přestávku na jídlo a oddech na více částí, nejméně však musí být v trvání 15 minut.

Práce přesčas - dobrovolná či nařízená – nařízená v rozsahu max. 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce. Jsou-li přesčasové hodiny čerpány jako náhradní volno, zaměstnanec ztrácí nárok na příplatek ve výši 25%. Se souhlasem agenturního zaměstnance může být sjednáno až do 416 hodin ročně.

Práce v noci – od 22/00 – 6/00 hod. Pro práci v noci musí být zaměstnanec uschopněn lékařem.

Práce ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle) – lze nařídit pouze výjimečně (opravné práce, inventury, uzávěrky, živelní události, práce v dopravě, sportovní akce obyvatelstva či krmení a ošetřování zvířat) – odměna 25% průměrného hodinového výdělku za každou odpracovanou hodinu, není-li stanovená vyšší odměna.

Práce ve státem uznaný svátek – agenturnímu zaměstnanci náleží příplatek ve výši 100%, není-li opět vzájemně dohodnuta vyšší odměna.

Dovolená a její čerpání – základní výměra 4 týdny v jednom kal. roce podle Zákoníku práce.

Rozvázání pracovněprávního vztahu

 • § 49 ZP – rozvázání pracovněprávního vztahu dohodou na podnět zaměstnance i zaměstnavatele,
 • § 55 ZP (dříve známá „53jka“) – okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé či soustavné porušování povinností vyplývajících ze sjednaného pracovního poměru,
 • § 65 ZP – uplynutím sjednané doby – pracovní poměr na dobu určitou,
 • § 66 ZP – ve zkušební době ze strany agenturního zaměstnance bez udání důvodu či agentury práce, která tak činí na podnět uživatele.

Doklady, které agenturní zaměstnanec dostane po ukončení pracovněprávního vztahu:

 • potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) a potvrzení pro Úřad práce pro stanovení výše státní podpory v nezaměstnanosti,
 • další doklady jako evidenční list důchodového pojištění nebo potvrzení o výši ročního příjmu v zákonem stanovených termínech.

Nevíte jak dát o sobě vědět?

Společnost Ascari s.r.o. Vám poradí, jakým způsobem napsat životopis, který zaujme a jak být úspěšný ve výběrovém řízení na Vámi vybranou pracovní pozici.

Jak napsat životopis?

Správný životopis by měl být přehledný, neměl by obsahovat gramatické ani faktografické chyby a nemělo by se v něm střídat několik typů písma a neobvyklé grafické úpravy. Fotografie nemusí být součástí životopisu. V části pracovní zkušenosti a nejvyšší dosažené vzdělání řaďte informace od nejaktuálnějších po nejstarší.

Podívejte se, jak by mohl správný životopis vypadat. Stáhnout životopis můžete zde.

Jak sestavit průvodní e-mail, dotazník nebo motivační dopis

Je vhodné průvodní e-mail nebo motivační dopis adresovat konkrétní osobě zodpovědné výběrovým řízením na danou pracovní pozici. Uvádějte, o jakou pracovní pozici se ucházíte a jakým způsobem jste se dozvěděli o volném pracovním místě. Nejdůležitější v sestavování průvodního e-mailu nebo motivačního dopisu je napsat své důvody i motivaci, proč jste právě Vy nejvhodnějším kandidátem.

V závěru motivačního dopisu nezapomeňte uvést, kdy můžete nastoupit.

Pohovor

Zjistěte si o společnosti, ve které byste měli případně pracovat, co nejvíce informací a připravte si dotazy k Vaší náplni práce. Ujasněte si své představy o budoucí kariéře v dané společnosti a na pohovoru jasně specifikujte, jaké profesní cíle chcete v dané pracovní pozici dosáhnout. Shromážděte všechny potřebné materiály a zjistěte si předem, jakým způsobem bude pohovor probíhat. Při pohovoru je vhodné si dělat poznámky, je totiž pravděpodobné, že personalista se na některou zmíněnou informaci opakovaně zeptá. Na pohovor přijďte včas a vhodně oblečeni. Pokuste se nepůsobit příliš sebevědomě nebo naopak vyplašeně.