Proces náboru

nepřeberné množství pozic i pracovních úvazků


Během několikakolového náborového procesu Vám člen týmu společnosti Ascari s.r.o. představí náplň práce, platové podmínky a profil společnosti. Po absolvování výběrového řízení dojde k podpisu dokumentů souvisejících s uzavřením pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvy, dohoda o pracovní činnosti).

Následně Vás proškolíme o právech a povinnostech agenturního zaměstnance. Před nástupem do práce Vám předáme manuál „Co mám dělat když…?