Dlouhodobé přidělení agenturních zaměstnanců


Jedná se o dlouhodobé přidělení agenturních zaměstnanců. Výhodou je časově neomezená možnost opakovaného uzavírání pracovních smluv. Na agenturní zaměstnance se totiž nevztahuje omezení pracovního poměru na dobu určitou jako u klasických zaměstnanců firem, u nichž může být doba určitá prodlužována maximálně třikrát za sebou.

Od založení společnosti Ascari je naší prvořadou snahou stabilizovat tým zaměstnanců v provozních podmínkách a rychlé zaučení zaměstnanců při plnění pracovních úkolů. Ne nadarmo je našim hlavním mottem
„Spokojený klient a motivovaný zaměstnanec.“