Outstaffing


Převzetí stávajících zaměstnanců klienta pod agenturu práce a jejich následné dočasné přidělení k výkonu práce k témuž klientovi – uživateli.

Kde využít naši službu Outstaffing?

Ve společnostech, které potřebují snižovat náklady i počet svých stávajících zaměstnanců, a to z důvodu restrukturalizace, reorganizace, fúze nebo ukončení provozu, popř. jeho jednotlivých částí. Společnost Ascari zajistí veškerou agendu s uzavřením pracovněprávního vztahu. Výhodou této služby je úspora na výplatě odstupného ze strany klienta. Díky službě outstaffing máte stále rezervu stabilních a zapracovaných zaměstnanců a zároveň pomocí služby outstaffing se snižuje stres manažerů zodpovědných za organizační změny i nejistota kmenových zaměstnanců. Zvyšuje se pracovní morálka kmenových zaměstnanců.