Try & Hire (Vyzkoušej a vezmi)


Jedná se o praktické vyzkoušení agenturních zaměstnanců a v případě oboustranné spokojenosti můžete využít možnosti následného převedení zaměstnance do kmenového stavu Vaší společnosti.

Kde využít naši službu Try & Hire?

Je vhodná všude tam, kde o vytvoření trvalého pracovního místa zatím není rozhodnuto. Během libovolné doby získáte skutečný přehled o kvalitě a schopnostech přiděleného zaměstnance, přičemž o jeho převedení do řad kmenových zaměstnanců Vaší společnosti rozhodnete Vy. Službou Try & Hire již nebudete limitováni zkušební dobou a předem víte, který člověk se stane skutečnou pracovní oporou Vašeho týmu. Motivace a výkonnost agenturního zaměstnance je proto logicky vyšší, protože jeho cílem je stát se kmenovým zaměstnancem Vaší společnosti a to co možná nejdříve.

Díky této službě se ve Vaší společnosti snižuje fluktuace, protože do kmenového stavu přijímáte již prověřené a zapracované zaměstnance, což zároveň vede ke zvýšení firemní produktivity.