Our services

We offer wide range of services, including tailored solutions to meet your requirements.We will propose step by step solution to get best results for your company.

We can provide full or partial take-over of your personal agenda. As we have branches all around the Czech Republic we are also able to open an "in house" branch directly in your Company.

Agency employment can take the form of long term or short term cooperation. It is lending agency workers and part timers to work for you.

Using temporary assignment, we can help you with solve situations where you need flexible workforce. It could be situations like manufacturing booms, seasions, colisions, absence of core employees, or to solve fluctuations problems.

Employees are all staff members of our agency throughout the time, and only you determine the length of your employment according to your specific needs. We continously communicate with the employee to identify their needs and to provide consulting service. Upon agreement with you, we will terminate the temporary assignment and take care of all administrative and related duties (social security and health insurance records, pension insurance records, credit cards, income statements, etc.).

  

Vyhledáme pro vás ty nejlepší kandidáty na specializované technické i netechnické pozice. Kromě přímého vyhledávání máme i rozsáhlou databázi, díky které vám doporučíme jen ty nejvhodnější zaměstnance.

  • Zajistíme náborovou kampaň včetně inzerce a tzv. preselekce (roztřídění přijatých životopisů) – součástí je také veškerá administrativa a náborová komunikace. 
  • Důkladně prověříme předpoklady uchazečů, aby splňovali vámi požadovaný profil (testování odborných a dalších dovednosti). 
  • Zašleme vám životopisy vybraných kandidátů a jejich doporučení (popíšeme vám přehled zkušeností doporučených uchazečů, případně i reference). 
  • Zařídíme vám pohovory s kandidáty, které si sami vyberete

Jedná se o praktické vyzkoušení agenturních zaměstnanců a v případě oboustranné spokojenosti můžete využít možnosti následného převedení zaměstnance do kmenového stavu vaší společnosti.

Služba je vhodná všude tam, kde o vytvoření trvalého pracovního místa zatím není rozhodnuto. Během libovolné doby získáte skutečný přehled o kvalitě a schopnostech přiděleného zaměstnance, přičemž o jeho převedení do řad kmenových zaměstnanců společnosti rozhodnete sám. Službou Try & Hire nejste limitován zkušební dobou a předem víte, který člověk se stane skutečnou pracovní oporou týmu. Motivace a výkonnost agenturního zaměstnance je proto logicky vyšší, protože jeho cílem je stát se kmenovým zaměstnancem a to co možná nejdříve.

Díky této službě se ve vaší společnosti snižuje fluktuace, protože do kmenového stavu přijímáte již prověřené a zapracované zaměstnance, což zároveň vede ke zvýšení firemní produktivity.

Převzetí vašich stávajících zaměstnanců pod naší agenturu a jejich následné dočasné přidělení pro výkon stejné pozice.

Služba outstaffing můžete využít, pokud potřebujete snižovat náklady i počet svých stávajících zaměstnanců (z důvodu restrukturalizace, reorganizace, fúze nebo ukončení provozu, popř. jeho jednotlivých částí). Společnost Ascari zajistí veškerou agendu s uzavřením pracovněprávního vztahu. Výhodou této služby je úspora na výplatě odstupného ze strany klienta. Díky službě outstaffing máte stále rezervu stabilních a zapracovaných zaměstnanců a zároveň pomocí služby outstaffing se snižuje stres manažerů zodpovědných za organizační změny i nejistota kmenových zaměstnanců. Zvyšuje se pracovní morálka kmenových zaměstnanců.

Je součástí moderního řízení lidských zdrojů. Jde o převzetí kmenových zaměstnanců za účelem zprostředkování nové pracovní příležitosti. Využívá se u firem, které ukončují provoz oddělení, úseku nebo v případě hromadného propouštění či reorganizace. V podstatě se jedná o podporu propuštěným zaměstnancům a prevenci ztráty zaměstnání ve formě plynulého přechodu do nového zaměstnání, které pro vaše zaměstnance zajistíme my. Touto službou minimalizujete u svých zaměstnanců negativní dopady, které s sebou ztráta zaměstnání nese, a udržíte si dobré jméno vaší společnosti. Pro vaše zaměstnance poskytneme kromě novou práce i poradenství, konzultace a podporu, aby se dokázali lépe vyrovnat s odchodem zejména po dlouhodobé spolupráci a adaptovat na podmínky v nové práci.