Naše služby

Nabízíme široké spektrum služeb, ale také pro vás rádi sestavíme řešení na míru, které bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům. Navrhneme postup, jak dosáhnout ideálního stavu pro vaši společnost.

Postaráme se o úplné nebo částečné převzetí vaši personální agendy. Kromě našich poboček po celé České republice, jsme také schopní otevřít si pobočku „in house“ přímo ve vaší společnosti.

Agenturní zaměstnávání může mít povahu dlouhodobé nebo krátkodobé spolupráce. Jedná se o zapůjčení agenturních zaměstnanců a brigádníků pro výkon práce u vás.

Díky využití služby dočasného přidělení vám pomůžeme řešit situace, kde vzniká potřeba pružné pracovní síly, ať už se jedná o sezónní špičky, výrobní boomy nebo nárazové akce v době dlouhodobé i krátkodobé nepřítomnosti kmenového zaměstnance (mateřská, nemocenská, dovolená). Služba dočasného přidělení je efektivní rovněž při řešení fluktuace nebo potřebě zvýšení produktivity práce.

S vybranými uchazeči uzavřeme pracovní smlouvu. Pracovníci jsou po celou dobu spolupráce zaměstnanci naší agentury a jen vy určujete délku trvání pracovního poměru podle konkrétních potřeb. Průběžně komunikujeme se zaměstnancem a zjišťujeme jeho potřeby a zajišťujeme poradenský servis. Po dohodě s vámi dočasné přidělení ukončíme a postaráme se také o veškerou administrativu a povinnosti s tím spojené (odhlášky sociálního a zdravotního pojištění, evidenční listy důchodového pojištění, zápočtové listy, potvrzení o příjmu a podobně).

Vyhledáme pro vás ty nejlepší kandidáty na specializované technické i netechnické pozice. Kromě přímého vyhledávání máme i rozsáhlou databázi, díky které vám doporučíme jen ty nejvhodnější zaměstnance.

  • Zajistíme náborovou kampaň včetně inzerce a tzv. preselekce (roztřídění přijatých životopisů) – součástí je také veškerá administrativa a náborová komunikace. 
  • Důkladně prověříme předpoklady uchazečů, aby splňovali vámi požadovaný profil (testování odborných a dalších dovednosti). 
  • Zašleme vám životopisy vybraných kandidátů a jejich doporučení (popíšeme vám přehled zkušeností doporučených uchazečů, případně i reference). 
  • Zařídíme vám pohovory s kandidáty, které si sami vyberete

Jedná se o praktické vyzkoušení agenturních zaměstnanců a v případě oboustranné spokojenosti můžete využít možnosti následného převedení zaměstnance do kmenového stavu vaší společnosti.

Služba je vhodná všude tam, kde o vytvoření trvalého pracovního místa zatím není rozhodnuto. Během libovolné doby získáte skutečný přehled o kvalitě a schopnostech přiděleného zaměstnance, přičemž o jeho převedení do řad kmenových zaměstnanců společnosti rozhodnete sám. Službou Try & Hire nejste limitován zkušební dobou a předem víte, který člověk se stane skutečnou pracovní oporou týmu. Motivace a výkonnost agenturního zaměstnance je proto logicky vyšší, protože jeho cílem je stát se kmenovým zaměstnancem a to co možná nejdříve.

Díky této službě se ve vaší společnosti snižuje fluktuace, protože do kmenového stavu přijímáte již prověřené a zapracované zaměstnance, což zároveň vede ke zvýšení firemní produktivity.

Převzetí vašich stávajících zaměstnanců pod naší agenturu a jejich následné dočasné přidělení pro výkon stejné pozice.

Služba outstaffing můžete využít, pokud potřebujete snižovat náklady i počet svých stávajících zaměstnanců (z důvodu restrukturalizace, reorganizace, fúze nebo ukončení provozu, popř. jeho jednotlivých částí). Společnost Ascari zajistí veškerou agendu s uzavřením pracovněprávního vztahu. Výhodou této služby je úspora na výplatě odstupného ze strany klienta. Díky službě outstaffing máte stále rezervu stabilních a zapracovaných zaměstnanců a zároveň pomocí služby outstaffing se snižuje stres manažerů zodpovědných za organizační změny i nejistota kmenových zaměstnanců. Zvyšuje se pracovní morálka kmenových zaměstnanců.

Je součástí moderního řízení lidských zdrojů. Jde o převzetí kmenových zaměstnanců za účelem zprostředkování nové pracovní příležitosti. Využívá se u firem, které ukončují provoz oddělení, úseku nebo v případě hromadného propouštění či reorganizace. V podstatě se jedná o podporu propuštěným zaměstnancům a prevenci ztráty zaměstnání ve formě plynulého přechodu do nového zaměstnání, které pro vaše zaměstnance zajistíme my. Touto službou minimalizujete u svých zaměstnanců negativní dopady, které s sebou ztráta zaměstnání nese, a udržíte si dobré jméno vaší společnosti. Pro vaše zaměstnance poskytneme kromě novou práce i poradenství, konzultace a podporu, aby se dokázali lépe vyrovnat s odchodem zejména po dlouhodobé spolupráci a adaptovat na podmínky v nové práci.

V průběhu využití našich služeb povedeme celou personální a mzdovou agendu.

Podmínky, benefity a další pracovní podmínky stanovujete vy v souladu s platnými právními předpisy. K agenturním zaměstnancům se zavazujeme zajistit stejné mzdové a pracovní podmínky jako mají kmenoví zaměstnanci na stejné pozici.

Zodpovídáme za komplexní vedení personálních záležiostí a zajištění všech povinných formalit (přihlášení k povinným odvodům, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, registrační karty aj.)

Zajišťujeme perfektní zpracování mzdové agendy a vyplácení mezd ve stanovených výplatních termínech, zúčtování a výdej stravenek.

V rámci vedení mzdové agendy provozujeme také službu VIP Payroll